Поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящата политика дава информация по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайтовете, собсвеност на "IBAY.BG"ООД, гр.София. Ако сте или станете потребител на нашите уеб сайтове , можем да използваме вашите лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. В никакъв случай Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели, различни от тези, за които сте ги предоставили.

 

Събиране и обработка на лични данни

 

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. "IBAY.BG"ООД, под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответният уеб сайт, който посещавате.

 

Използване и съхраняване на личните данни

 

"IBAY.BG"ООД ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайтовете, в които сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. "IBAY.BG"ООД няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на "IBAY.BG"ООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. "IBAY.BG"ООД се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители в сайтовете, собственост на компанията.

 

„Бисквитки“ – Cookies

 

„Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електроненият магазин. "IBAY.BG"ООД използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви иденфициране и предоставяне на услуги.

 

Сигурност

 

Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

 

Връзки към други Интернет сайтове

 

Настоящата политика за защитата на личните данни се отнася за сайтовете, собственост на "IBAY.BG"ООД и никой друг. Страниците и сайтовете, собственост на компанията, може да съдържат връзки към други уеб сайтове или доставчици на услуги, които нямат политика за опазване на личните данни на своите потребителити и клиенти.

 

Изменения по настоящата политика за защита на личните данни

 

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в текущата страница . Ръководството на "IBAY.BG"ООД си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на закона за защита на личните данни на Република България.

 

Общи условия на ползване

 

Посетете страницата с общите условия на ползване на уеб сайтовете, собственост на "IBAY.BG"ООД, за да се запознаете с тях.